• Hem
  • Lista på motion...
sida

Lista på motioner

Vi har många motioner om klimat och miljö på den här sidan, både interna motioner (som skickas till kongresser t.ex.) och externa motioner (som skickas in av Vänsterpartiet till lokala kommunfullmäktige, regionfullmäktige, osv).

Många föreningar lägger som tur är ut sina motioner på sina hemsidor. Så här är en lista med länkar till dem.

Motioner i kommuner

Resor och transporter

Energi

Vego och mat

Biologisk mångfald

Vatten

Klimatnödläge

Koldioxidbudget

Stadsplanering och byggande

Delande

Stöd till förvaltningar och invånare

Samarbeten

Styrdokument, investeringar

Föreningars motionslistor

Här finns några stycken av föreningars motionslistor (om alla saker, inte bara klimat och miljö)

Kopiera länk