sida

Material

Flygblad

Rädda planeten

klimat_flyer_screenshot

Pdf för utskrift – 1 sida
Pdf för utskrift – 2 sidor

Några källor till flygbladet:

Rikaste 10 % står för hälften av utsläppen
100 företag står för 71 procent av utsläppen
”Industrins utsläpp står för 33 procent av Sveriges totala utsläpp”
”De mest klimatpåverkande delarna av den privata konsumtionen utgörs av livsmedel, transporter, boende samt kläder och skor”

Klimaträttvisa

Flygblad som pdf

Kopiera länk