sida

Om oss

Vänsterpartiets Klimat- och Miljönätverk lyfter partiets klimat- och miljöfrågor och vad som görs på EU-nivå, i riksdag, landsting och kommuner.

Nätverket skall verka som en plattform för lokala och regionala sammanslutningar samt enskilda medlemmar i vänsterpartiet som är intresserade av miljö- och klimatrelaterade frågor.

Nätverkets verksamhet ska liksom annan partiverksamhet bedrivas i enlighet med Vänsterpartiets stadgar. Det innebär bl.a. att en medlem i nätverket inte får uppträda mot partiets program eller på annat sätt allvarligt skada partiet.

Samtliga medlemmar i nätverket ett gemensamt ansvar för säkerställandet av en fri debatt där alla bemöts med respekt och tolerans.

Vill du få nyheter om nätverket? Prenumerera då på vårt nyhetsbrev.

Kopiera länk